Импресум

Главен уредник

Дипл. спец. Оливера Антиќ

Маркетинг

Дипл. спец. Оливера Антиќ
М-р. Кристина Антиќ Георгиевски

Соработници

Соња Пановска – нутриционист м-р по јавно здравје
Катерина Галевска – психолог
Др. Наташа Теовска Митревска – дерматовенеролог
Сузана Блажевска – козметолог едукатор
Љубица Димовска – дефектолог
Др. Ана Бундалевска Александровска – стоматолошка протетика
Евридика Николовска Шашкова – новинар

Систем администратор

Никола Стојковски

Програмер и техничка поддршка за социјален маркетинг

Александра Спироска